dzień dobry!

  

,,Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu"

                                                                                                               Antoni Czechow

 

 

 

 • TOEIC - Certyfikat dla Ciebie04.04.2014

   TOEIC ® - Certyfikat dla Ciebie

  W wyniku wieloletniej współpracy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z Educational Testing Service (ETS), studenci  w bieżącym roku akademickim zostali objęci specjalnym programem sprawdzenia kompetencji językowych międzynarodowym egzaminem TOEIC®.

  Czytaj więcej
 • Osiecka inspirująca10.03.2014

  Kolejna rocznica śmierci Agnieszki Osieckiej jest okazją do spotkania młodzieży, której bliskie są utwory Poetki. 12 marca 2014 roku o godz. 15.00 w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy odbędzie się VIII edycja Międzygimnazjalnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Agnieszki Osieckiej. Imprezę poprowadzą studenci z Ukrainy uczący się w Szkole Kultury i Języka Polskiego. 

  Czytaj więcej
 • Konferencja pt. Discursive Constructions of Europe27.11.2013

   W dniach 15-16 listopada 2013 r. odbyła się konferencja pt. Discursive Constructions of Europe,zorganizowana przez Instytut Kulturoznawstwa oraz Katedrę Lingwistyki Stosowanej przy WSG.

  Konferencja odbyła się w siedzibie Uczelni, w sali konferencyjnej K1. Podjęła ona bardzo ciekawą problematykę związaną z aktualnymi konceptualizacjami Europy i europejskości oraz ich obecnością w różnorodnych dyskursach . Tematami przewodnimi, wokół których oscylowały dywagacje naukowców, były kwestie związane z pojęciem „europejskości”, pojmowaniem tożsamości lokalnej, narodowej i międzynarodowej, kwestie lokalności i globalności w dyskursach Eurolandu oraz analiza dyskursów dotyczących Europy, tworzonych w tzw. starych i nowych krajach członkowskich. Uczestnicy konferencji podjęli dyskusję nad funkcjonowaniem w dyskursie publicznym dychotomii „my i oni”, a także kwestiami związanymi z pojmowaniem tolerancji oraz różnic etnicznych, kulturowych czy religijnych.

  Czytaj więcej