dzień dobry!

  

,,Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu"

                                                                                                               Antoni Czechow

 

 

 

Konkurs Ministerialny2013-02-28

Wygraliśmy Konkurs Ministerialny

 

Szkoła Kultury i Języka Polskiego wchodząca w skład Szkoły Języków Obcych stała się beneficjentem grantu w wysokości 32 tysięcy złotych oraz wygrała możliwość przeprowadzenia 3 tygodniowego kursu  w ramach Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców dla 45 osób.

 

 Dnia 22.04.2013 Departament Strategii poinformował, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na powierzenie organizacji kursów w ramach "Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców" minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka powierzyła organizację kursów 11 uczelniom akademickim takich jak :

- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

- Uniwersytet Warszawski Polonicum

- Katolicki Uniwersytet Lubelski

- Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

- Uniwersytet Jagielloński

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

- Uniwersytet Śląski w Katowicach

- Uniwersytet Wrocławki                         

- Akademia Finansów i Biznesu Vistula

- Akademia Humanistyczna im. a. Gieysztora - Pułtusk

 

     Pośród znanych Uczelni znalazła się Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, a  w szczególności Szkoła Kultury i Języka Polskiego wchodząca w skład Szkoły Języków Obcych.

     Szkoła Kultury i Języka Polskiego stała się beneficjentem grantu w wysokości 32 tysięcy złotych oraz wygrała możliwość przeprowadzenia 3 tygodniowego kursu  w ramach Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców dla 45 osób.

     Kursy języka polskiego są przeznaczone dla wyróżniających się studentów uczęszczających  na lektoraty z języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich .

Ponadto Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej ufundowało stypendia dla wszystkich uczestników kursu Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców.