dzień dobry!

  

,,Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu"

                                                                                                               Antoni Czechow

 

 

 

LCCI IQ

 

 

 LCCI IQ


 

London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications (LCCI IQ)jest jedną z największych brytyjskich instytucji potwierdzających kwalifikacje zawodowe w systemie National Vocational Qualifications (NVQs)Londyńska Izba Przemysłowo-Handlowa, która ma ponad 6000 akredytowanych ośrodków w 125 krajach na całym świecie oferuje szeroki wachlarz egzaminów z języka angielskiego oraz kwalifikacji zawodowych potwierdzających umiejętność poruszania się w środowisku międzynarodowego biznesu. Z tego powodu certyfikaty LCCI IQ nazywane są często „paszportami do zatrudnienia”.

Egzaminy LCCI IQ w zakresie znajomości języka angielskiego spełniają wszystkie zalecenia brytyjskich standardów w dziedzinie nauczania języka (British National Standards for Languages), dzięki czemu są oficjalnie uznawane w Wielkiej Brytanii. Co szczególnie istotne, spełniają one wymagania stawiane przezCommon European Framework of Reference for Languages Rady Europy (CEFR)wyznaczającej jasne i uniwersalne standardy biegłości językowej.

Certyfikaty LCCI IQ są uznawane przez pracodawców, instytucje handlowe i finansowe oraz uniwersytety i szkoły na całym świecie za dowód znajomości języka angielskiego.

Egzaminy LCCI IQ są przygotowywane w Londynie przez specjalistów z określonej dziedziny, dlatego w zadaniach uwzględnia się charakterystyczną wiedzę dla danej grupy wiekowej czy zawodowej przy egzaminach specjalistycznych. Posiadanie certyfikatu LCCI IQ potwierdza nie tylko fakt znajomości języka obcego, ale także umiejętność posługiwania się nim w określonych dziedzinach życia.

LCCI IQ dzięki współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami językowymi i korzystaniu z ekspertyz doradców jest obecnie zdecydowanym światowym liderem na rynku profesjonalnych egzaminów zawodowych i ogólnych z języka angielskiego.

 

Egzaminy LCCI IQ, które można u nas zdawać:

 

English for Business (EFB)

English for Business to jeden z najczęściej wybieranych i najszerzej uznawanych egzaminów LCCI IQ.

Jego zaliczenie z pewnością wzbogaci każdy życiorys zawodowy.

EFB jest egzaminem pisemnym dostępnym na pięciu poziomach zawansowania. Sprawdza umiejętność kandydata w zakresie sprawnego porozumiewania się językiem angielskim w środowisku związanym z usługami i handlem. Opracowany został w oparciu o autentyczne codzienne sytuacje ze świata biznesu. Dodatkowo istnieje możliwość zdania egzaminu ustnego w formie rozmowy na tematy związane z aktywnością biznesową (opcja „Speaking”) oraz egzaminu sprawdzającego rozumienie ze słuchu (opcja „Listening”). Zdanie egzaminu English for Business na wyższych poziomach stanowi zaliczenie lektoratu z języka na dziesiątkach polskich uczelni.

Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC)

Spoken English for Industry and Commerce został przygotowany specjalnie z myślą o współczesnych potrzebach ludzi biznesu w zakresie znajomości języka angielskiego w mowie. Umiejętności kandydata oceniane są w trakcie nieformalnej rozmowy z egzaminatorem.

W zależności od poziomu egzamin testuje takie umiejętności kandydata jak: prowadzenie negocjacji, przeprowadzanie prezentacji, rozmowa telefoniczna na tematy biznesowe, czy tłumaczenia rozmów o tematyce biznesowej. Dostępny jest w dogodnym dla kandydata i Centrum Egzaminacyjnego terminie.

English For Tourism (EFT)

Turystyka jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów na świecie. LCCI IQ przygotowało

kwalifikacje EFT specjalnie z myślą o kandydatach, którzy są zatrudnieni lub planują podjęcie pracy w tej szybko rozwijającej się gałęzi przemysłu. Egzamin EFT składa się z 4-5 poleceń ułożonych w oparciu o autentyczne dane i materiały najczęściej wykorzystywane w turystyce, np. rezerwacje, mapy, rozkłady jazdy, broszury promocyjne, itp. Kandydat może podejść do egzaminu na dwóch poziomach. Na obu z nich dostępne są również opcjonalne egzaminy ustne.

E

nglish Language Skills Assessment (ELSA)

 

 

Egzamin ELSA umożliwia szybką ocenę poziomu znajomości języka angielskiego. Składa się z czterech części: słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie, które dowolnie dobrane, dają obraz biegłości językowej danego kandydata. ELSA stanowi doskonałe narzędzie w określaniu międzynarodowych standardów znajomości języka angielskiego, niezbędne zarówno w procesie rekrutacji nowych pracowników, jak i w ocenie umiejętności i efektywności porozumiewania się na różnych szczeblach firmy, a także w ocenie postępów w nauce języka oraz efektywności poszczególnych programów nauczania. Certyfikaty ELSA są powszechnie uznawane jako potwierdzenie kompetencji językowych przez uczelnie anglojęzyczne oraz pracodawców na całym świecie. Egzamin ELSA dostępny jest również w wersji online.

 

Foundation English Language Skills Assessment (FELSA)

Egzamin FELSA jest narzędziem diagnostycznym do testowania i oceny umiejętności językowych w czytaniu, mówieniu i słuchaniu dla kandydatów z podstawową znajomością języka angielskiego (na poziomie A1-A2 wg Common European Framework). Możliwe jest zdawanie tylko jednego testu lub, w celu szerszej oceny kandydata, dowolnej ich kombinacji.

 

Further Certificate for Teachers of Business English (FTBE)

FTBE to egzamin specjalnie zaprojektowany dla ogólnie wykształconych nauczycieli języka angielskiego, których zamiarem jest zdobycie specjalności z zakresu nauczania angielskiego języka biznesu. Jest to świetnym uzupełnieniem kwalifikacji każdego anglisty.

FTBE sprawdza umiejętność:

· Podejście do słuchacza, analizy potrzeb, planowanie lekcji, organizowanie planu kursu

· Korzystania z nowoczesnych metodologii i materiałów

· Nauczania podstaw biznesu (wprowadzenie do ścieżek biznesu, podstawowa terminologia

z języka biznesu, studium umów, rozplanowanie rutynowej korespondencji służbowej). Egzamin odbywa się w formie pisemnej i trwa 2,5 godziny. Kandydaci, którzy go zdadzą, będą mogli się pochwalić wiedzą potrzebną do dalszego rozwoju kariery nauczyciela języka angielskiego.

 

Junior English Test – Senior English Test (JET SET)

Egzamin JET SET jest egzaminem typu General English. Certyfikaty JET SET potwierdzające znajomość języka angielskiego opierają się na egzaminach testujących podstawowe umiejętności tych kandydatów, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Egzaminy zostały zaprojektowane tak, aby wspomagały rozwój i umożliwiały ocenę zdolności komunikacyjnych kandydata. Testy są przeprowadzane na prawach egzaminu o rosnącym stopniu trudności i obejmują 4 podstawowe obszary języka: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie oraz pisanie.

Egzaminy są skierowane do uczniów zaczynających przygodę z językiem angielskim od poziomu podstawowego (minimalny wiek zdającego to już 6 lat) i pozwalają na kontynuację nauki do poziomu zdefiniowanego przez europejski system opisu kształcenia językowego CEFR2 jako „użytkownik niezależny”.

Egzaminy JET SET są z powodzeniem wykorzystywane w szkołach w krajach angielskojęzycznych wśród uczniów, dla których angielski nie jest językiem codziennego użytku.


2 CEFR: Common European Framework of Reference for Languages – Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

 

German for Business (GFB)

Egzaminy German for Business sprawdzają i certyfikują umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w szeroko pojętym środowisku zawodowym i biznesowym. Zostały one opracowane przez specjalistów na podstawie autentycznych, codziennych sytuacji ze świata biznesu. Egzaminy dostępne są w formie pisemnej, w dowolnie wybranym przez kandydata terminie (egzaminy on demand).

Egzaminy German for Business dostępne są na czterech poziomach, od preliminary do poziomu 3. Akceptowane jest użycie wszystkich głównych odmian języka niemieckiego (j. niemiecki standardowy, austriacki oraz szwajcarski), kandydat musi jednak konsekwentnie używać wybranej odmiany. W podobny sposób akceptowana jest zarówno pisownia według starych jak i nowych zasad o ile kandydat konsekwentnie używa jednej z nich.

Skupiając się na zadaniach związanych z czytaniem i pisaniem egzaminy GFB kładą nacisk na:

· czytelną i adekwatną do sytuacji zawartość przekazu

· poprawność gramatyczną i pisownię

· format i kompozycję tekstu

· odpowiedni do okoliczności styl i ton wypowiedzi.

 

Egzaminy LCCI IQ można zdawać w trzech terminach: w listopadzie, kwietniu i czerwcu.

Egzaminy można zamówić także na żądanie w dowolnym terminie.