dzień dobry!

  

,,Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu"

                                                                                                               Antoni Czechow

 

 

 

Konferencja pt. Discursive Constructions of Europe2013-11-27

 W dniach 15-16 listopada 2013 r. odbyła się konferencja pt. Discursive Constructions of Europe,zorganizowana przez Instytut Kulturoznawstwa oraz Katedrę Lingwistyki Stosowanej przy WSG.

Konferencja odbyła się w siedzibie Uczelni, w sali konferencyjnej K1. Podjęła ona bardzo ciekawą problematykę związaną z aktualnymi konceptualizacjami Europy i europejskości oraz ich obecnością w różnorodnych dyskursach . Tematami przewodnimi, wokół których oscylowały dywagacje naukowców, były kwestie związane z pojęciem „europejskości”, pojmowaniem tożsamości lokalnej, narodowej i międzynarodowej, kwestie lokalności i globalności w dyskursach Eurolandu oraz analiza dyskursów dotyczących Europy, tworzonych w tzw. starych i nowych krajach członkowskich. Uczestnicy konferencji podjęli dyskusję nad funkcjonowaniem w dyskursie publicznym dychotomii „my i oni”, a także kwestiami związanymi z pojmowaniem tolerancji oraz różnic etnicznych, kulturowych czy religijnych.

 Panele dyskusyjne odbywały się w  czterech sekcjach i trwały dwa dni. W pierwszym dniu odbyło się wystąpienie plenarne dr Moniki Kopytowskiej (Uniwersytet Łódzki) oraz prof. Svetlany Kurtes (Uniwersytet Portsmouth): Communicating identities in daily interaction: theory, practise, pedagogy. Wystąpienia mieli również dr Ronny Scholz (Uniwersytet Warwick), dr Alcina Sousa (Uniwersytet Madera), dr Piotr Twardzisz (Uniwersytet Warszawski), Jack Borrow (Uniwersytet Osakijski), Neelakshi Suryanarayan (Uniwersytet w Delhi), Marijana Janjić (Uniwersytet w Delhi, Uniwersytet w Zadarze), Jesús Romero Trillo i Caroline Cheshire (Uniwersytet Autonoma de Madrid), Pilar G. Blitvich (Uniwersytet Karoliny Północnej w Charlotte) oraz Vivek Sachdeva (Uniwersytet Guru Gobind Singh Indraprastha w Delhi). W konferencji uczestniczyli studenci Filologii oraz Kulturoznawstwa, jak również uczniowie z Zespołu Szkół nr. 4 w Bydgoszczy.

Drugiego dnia konferencji odbyły się trzy wykłady plenarne: prof. dr hab. Piotra Capa (Wyższa Szkoła Gospodarki, Uniwersytet Łódzki) pt. Proximization Theory and European Discourses of Public Policy , prof. Christiano Giordano (Uniwersytet we Fryburgu) pt. Europe: Unitarian Self-Representations and Socio-Economic Lags oraz prof. Andrzeja Bronka pt. The Many Faces of Europe (Wyższa Szkoła Gospodarki). Kolejnymi prelegentami byli: mgr Anna Pałczyńska (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Joanna Nijakowska (Uniwersytet Łódzki), mgr Julita Woźniak i mgr Paulina Królikowska (Uniwersytet Łódzki), dr Marek Chamot (Wyższa Szkoła Gospodarki), dr Przemysław Olstowski (Wyższa Szkoła Gospodarki), dr Joanna Chojnicka (Uniwersytet w Konstncji), dr Oleksandr Kapranov (Uniwersytet w Sztokholmie) oraz Christina Lykou (Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach).