dzień dobry!

  

,,Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu"

                                                                                                               Antoni Czechow

 

 

 

TOEIC - Certyfikat dla Ciebie2014-04-04

 TOEIC ® - Certyfikat dla Ciebie

W wyniku wieloletniej współpracy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z Educational Testing Service (ETS), studenci  w bieżącym roku akademickim zostali objęci specjalnym programem sprawdzenia kompetencji językowych międzynarodowym egzaminem TOEIC®.

 O Educational Testing Service (ETS)

Educational Testing Service (ETS) jest globalnym liderem w  dziedzinie oceny sprawności językowych, między innymi przy zastosowaniu testów TOEIC® i TOEFL®, do których rocznie przystępuje ponad 12 milionów osób w ponad 180 krajach na całym świecie (poza USA). Jako Akredytowane Centrum Egzaminacyjne ETS, Szkoła Języków Obcych przy WSG posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów TOEIC®.

 

O programie

Inicjatywa testowania studentów międzynarodowym egzaminem z języka angielskiego ma na celu umożliwienie studentom poznanie poziomu, zgodnego ze skalą CEF i pokazanie, jak dobrze radzą sobie z językiem angielskim w globalnym środowisku pracy. Podnoszenie jakości nauczania i rozwój  świadomości wśród studentów na temat znaczenia języków obcych dla ich kariery zawodowej to główne idee, jakie przyświecają projektowi.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014 mogą podejść do egzaminu TOEIC® za opłatą 40zł .

 

O egzaminie TOEIC®

Egzamin TOEIC® każdego roku zdaje ponad  7 milionów kandydatów i jest to najczęściej uznawany certyfikat w międzynarodowym środowisku pracy - honoruje go ponad 14 000 organizacji na świecie. Test sprawdza umiejętność praktycznego posługiwania się językiem angielskim w środowisku zawodowym i w codziennym życiu. Składa się z 200 pytań wielokrotnego wyboru i trwa 2 godziny zegarowe.

 

Certyfikat TOEIC® to cenny dodatek do CV, przepustka do kariery zawodowej i otwartość na nowe perspektywy.  

 

Więcej informacji o egzaminie TOEIC®: http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-jezykowe-TOEIC-R/TOEIC-R-Listening-and-Reading

Profesjonalne CV z TOEIC®:   http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Oferta-ETS/Firmy-i-korporacje/Profesjonalne-CV-z-TOEIC-R

Darmowy test próbny TOEIC® Online Placement: www.testujangielski.pl

 

Certyfikat TOEIC® dla zainteresowanych

Studenci, którzy będą zainteresowani otrzymaniem oficjalnego Certyfikatu po egzaminie, będą mogli wykupić go na preferencyjnych warunkach (280 zł zamiast 375 zł) w ciągu 2 miesięcy od dnia przystąpienia do egzaminu.

TERMIN

Najbliższy egzamin TOEIC® odbędzie się w II połowie maja po naborze grupy min. 20 osób

 

REJESTRACJA

Rejestracji i opłat należy dokonywać w siedzibie Szkoły Języków Obcych przy WSG

Telefon: 52 567 00 67

E-mail: sjowsg@byd.pl