dzień dobry!

  

,,Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu"

                                                                                                               Antoni Czechow

 

 

 

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej2017-04-26

 W dniu 12 kwietnia 2017r. w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, w obecności wicedyrektor ZS nr 4 w Bydgoszczy p. Moniki Obrębskiej, Dziekana Wydziału Studiów Stosowanych WSG doc. dr  Mariusza Barczaka, dyrektor Katedry Lingwistyki Stosowanej profesor WSG dr Ireny Kudlińskiej, przedstawiciela Kuratora Oświaty p. Joanny Koperskiej-Nadolskiej, przedstawicieli sponsorów oraz członków jury konkursowego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród finalistom i laureatom I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

 Konkurs składał się z trzech etapów. Do etapu finałowego zakwalifikowało się 10 uczestników z około 700 przystępujących do rywalizacji w etapie szkolnym. Zadaniem finalisty było przedstawienie prezentacji na wybrany przez siebie temat z listy oraz rozmowa z jury konkursowym. Decyzją jury I miejsce zdobyła Julia Sochacka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Toruniu, natomiast dwa kolejne miejsca przypadły uczennicom IX Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy: Julii Janowicz z klasy IC – miejsce II, oraz Natalii Seweryńskiej z klasy 2A, ex aequo z Tomaszem Grzankowskim z Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy – miejsce III. Konkurs był wspólnym projektem nauczycieli Zespołu Szkół nr 4 w Bydgoszczy oraz Katedry Lingwistyki Stosowanej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.