dzień dobry!

  

,,Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu"

                                                                                                               Antoni Czechow

 

 

 

Kurs języka migowego

 Kurs języka migowego 

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ofertą języka migowego.

Oferujemy kursy języka migowego I, II oraz III stopnia. Prowadzimy kursy językowe przeznaczone dla osób  mających kontakt zawodowy bądź prywatny z osobami niesłyszącymi lub niedosłyszącymi.  

Po ukończeniu kursu zapewniamy:

- podstawową komunikację z osobami niesłyszącymi

- rozumienie prostych wypowiedzi w języku migowym

- formułowanie prostych wypowiedzi w zakresie objętym programem nauczania

- poszerzenie wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach

- wprowadzenie w podstawy problematyki środowiska osób niesłyszących

 

Po ukończeniu kursu kandydat otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie,  a także certyfikat potwierdzający uzyskane kompetencje komunikacyjne.

Program kursu opracowany zgodnie z wymogami Centrum Edukacyjnego Języka Migowego w Warszawie (przy Polskim Związku Głuchych).

 

Proponujemy : zajęcia grupowe ( minimum 6 osób )- 80 h dydaktycznych w cenie 900 zł

                          zajęcia indywidualne -  150 zł/ 1h

Materiały w cenie kursu

 

Zapraszamy Serdecznie

Szkoła Języków Obcych