dzień dobry!

  

,,Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu"

                                                                                                               Antoni Czechow

 

 

 

ETS GLOBAL

 

CERTYFIAKTY Z RODZINY ETS

 

 

ETS specjalizuje się w badaniach w dziedzinie edukacji oraz tworzeniu systemów oceny w oparciu o doświadczenie i wiedzę z dziedziny statystyki psychometrii.

Szkoła Języków Obcych września 2012 roku stała się AKREDYTOWANYM CENTRUM EGZAMINACYJNYM ETS

Oferujemy możliwość zdawania na terenie SzJO Egzaminów TTOEIC, TOEFL, TFI, WiDaF

 

 

 

TOEIC

 

Przez ponad 30 lat testy TOEIC® wyznaczają standardy oceny kompetencji językowych w środowisku pracy. Dzisiaj wyniki TOEIC® są uznawane przez ponad 10,000 firm, agencji rządowych oraz programów nauczania języka angielskiego w ponad 120 krajach na całym świecie.

 

 

 

 

Testy TOEIC®:

 

·         Pomagają firmom stworzyć efektywniejsze miejsce pracy

·         Dają osobom poszukującym pracy oraz zatrudnionym przewagę nad innymi kandydatami

·         Pozwala uczelniom lepiej przygotować studentów do wejścia na międzynarodowy rynek pracy

 

 

 

Najważniejsze cechy certyfikatu TOEIC:

 

 

 

·         Stosowany dla środowiska pracy,

·         Stosowany przez ponad 10 000 międzynarodowych organizacji

·         Zdawany przez ponad 6 milionów kandydatów rocznie,

·         Organizowany na życzenie dla dowolnie licznych grup,

·         Nie wymaga deklarowania poziomu przed przystąpieniem do testu,

·         Precyzyjna i motywująca skala ocen 10-990 punktów.

 

·          

 

 

Rodzina Certyfikatów TOEIC®:

·         TOEIC® Listening and Reading:
Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu Beginner/początkującego (
A1 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru.

 

 

 

·         TOEIC® Speaking and Writing:
Określa poziom zaawansowania w mówieniu i pisaniu, od poziomu Beginner/początkującego (
A1 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to test komputerowy.

 

 

 

·         The TOEIC Bridge™ test:
Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu Beginner/początkującego (
A1 według poziomów Rady Europy) do Intermediate/średnio-zaawansowanego (B1 według poziomów Rady Europy).  Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru.

 

 

 

TOEFL

 

Rodzina produktów TOEFL® to egzaminy stworzone by umożliwić instytucjom testowanie większej liczby uczniów będącej na różnych poziomach zaawansowania. Stosowane do różnych celów (przyjęcie na studia, określenie poziomu czy testowanie końcowe) testy TOEFL®dostarczają informacji niezbędnych do podjęcia ważnych decyzji. 

 

 

 

 

Testy TOEFL®:

 

·         Wiarygodnie określają biegłość z języka angielskiego

·         Bazują na ponad 40 latach światowej klasy badań naukowych

·         Stosują najbardziej obiektywne metody oceniania

·         Wykorzystują najwyższe standardy psychometrii

 

 

 

Rodzina Certyfikatów TOEFL®:

·         CertyfikatTOEFL iBT® 

Określa poziom zaawansowania z języka angielskiego w kontekście akademickim. Egzamin w formie komputerowej z wykorzystaniem Internetu, testuje wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie, od poziomu Intermediate/średnio-zaawansowanego (B1 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy).

TOEFL® iBT jest także najczęściej uznawanym testem z języka angielskiego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim na całym świecie.

·         The TOEFL® ITP tests

Określa poziom zaawansowania słuchania i czytania z języka angielskiego w kontekście akademickim, od poziomu Elementary/podstawowego (A2 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru.

 

 

 

·         The TOEFL® Junior™

Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, wśród gimnazjalistów w wieku 11-15 lat. Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru weryfikujący umiejętność czytania, słuchania oraz rozumienia tekstów. Mierzy znajomość języka od poziomu Elementary/podstawowego (A2 według poziomów Rady Europy) do Upper-Intermediate/średnio-zaawansowanego wyższego (B2 według poziomów Rady Europy). Certyfikat TOEFL® Junior Comprehensive (JUŻ NIEBAWEM) będzie egzaminem komputerowym testującym wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie.

 

 

 

TFI

TFI™ (Test de français international™) to egzamin certyfikujący znajomość języka francuskiego osób, dla których francuski nie jest językiem ojczystym. Egzamin ten sprawdza i potwierdza znajomość języka francuskiego środowisku pracy i życia osób dorosłych, od poziomu początkującego do zaawansowanego – niezależnie od wykonywanego zawodu czy posiadanego wykształcenia.

Kto wykorzystuje certyfikat TFI™?

·         Studenci i osoby pracujące: umieszczając wyniki TFI™ w swoich CV formalnie podkreślają swoje kompetencje i wyróżniają się na rynku pracy

·         Instytucje akademickie: wykorzystują TFI™ jako ekwiwalent zaliczenia egzaminu z lektoratu, zaliczają lektorat lub traktują otrzymanie certyfikatu TFI™ jako warunek ukończenia uczelni i otrzymania dyplomu

·         Szkoły językowe: wspomagają się egzaminem TFI™ przy podziale kursantów na grupy o identycznym poziomie zaawansowania, w zewnętrzny i obiektywny sposób demonstrują studentom ich postępy i słuszność wyboru miejsca nauki

·         Firmy i korporacje: wykorzystują TFI™ w rekrutacji i selekcji pracowników, w oparciu o wyniki TFI™ podejmują decyzje dotyczące zarządzania szkoleniami (audyt językowy), standaryzują system oceny we wszystkich oddziałach organizacji, niezależnie od ich lokalizacji na świecie

·         Służba Cywilna i inne organizacje: wykorzystują TFI™ do określania kompetencji potrzebnych do awansu lub uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w języku obcym

 

 

 

 

 

 

 

WiDaF

 

 

 

Egzamin WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) to egzamin przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie, w środowisku pracy. WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników.

Egzamin powstał w 1996 roku, stworzony przez Niemiecko-Francuską Izbę Handlową.

WiDaF to test wyboru składający się z 150 pytań testowych. Egzamin składa się z dwóch sekcji i trwa około 3h. Oceniany jest na skali od 0 do 990 punktów i podzielony jest na 3 oddzielne punktacje (0-330 punktów x 3) za każdy element egzaminu: słownictwo, czytanie, słuchanie .