dzień dobry!

  

,,Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu"

                                                                                                               Antoni Czechow

 

 

 

 • „Co mnie najbardziej śmieszy lub zadziwia w języku polskim?”02.09.2020

   Contest, contest, contest! 

  What makes me laugh or amazes me the most in Polish? 

  September 26th is the European Day of Languages. To celebrate this occasion the School of Polish Language and the Centre for European Documentation at the WSG Library invite all the students to take part in the "What makes me laugh or amazes me the most in Polish?” competition. 

  Make a short film in English or Polish and tell us about funny or strange words, expressions or situations in Polish. What surprised, amused and astonished you in Polish?  

  The films can be sent until September 24th (e-mail address: sjo@byd.pl, with annotation “competition”). Announcement of results and publication of the best productions will be on Friday, September 25th! Prizes are funded by the European Commission await! 

  We are very interested in your stories, tell us about them! 

   

  Konkurs, konkurs, konkurs! 

  Co mnie najbardziej śmieszy lub zadziwia w języku polskim? 

  26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. Z tej okazji Szkoła Języka Polskiego wraz Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Bibliotece WSG zaprasza wszystkich studentów do wzięcia udziału w konkursie „Co mnie najbardziej śmieszy lub zadziwia w języku polskim?”. 

  Nagraj krótki film po angielsku lub po polsku i opowiedz nam o śmiesznych lub dziwnych dla Ciebie słowach, wyrażeniach czy sytuacjach w polskim języku. Co Cię zaskoczyło, rozbawiło i zdziwiło w polskiej mowie? 
  Filmy można wysyłać do 24 września (adres e-mail: sjo@byd.pl, z dopiskiem konkurs). Ogłoszenie wyników i publikacja najlepszych produkcji w piątek 25 września! Czekają nagrody ufundowane przez Komisję Europejską! 

  Jesteśmy bardzo ciekawi Twoich historii, opowiedz nam o nich! 

  Czytaj więcej
 • Zajęcia aktywizujące15.06.2020

  Szanowni Państwo,

   

  zapraszamy serdecznie do udziału w zajęciach aktywizujących, które będzie prowadziła prof. Maria Filina - prezez Związku Kulturalno-Oświatowego Polaków w Gruzji "Polonia”.

  Czytaj więcej
 • Zajęcia aktywizujące05.06.2020

  Szanowni Państwo,

   

  zapraszamy serdecznie do udziału w zajęciach aktywizujących, które będzie prowadził doc. dr Anatoly Kibysh z Kaliningradzkiej Filii Sankt-Petersburskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego. 

  Czytaj więcej